Kryteria oceny


6 –
Wasza prezentacja działa technicznie bez zarzutu;
Pod względem językowym nie wymaga żadnych poprawek;
Graficznie – jest oryginalna i dopracowana;
Treść – bardzo ciekawa, tekst wyłącznie własny

5 –
Prezentacja działa technicznie także bardzo dobrze;
Pod względem językowym –pojawiają się drobne błędy, ale w żaden sposób nie zakłócają komunikacji;
Graficznie – ciekawa, dopracowana;
Treść – ciekawa, tekst  własny
4 –
Prezentacja działa technicznie dobrze, mogły pojawiać się drobne niedociągnięcia
Pod względem językowym – błędy czasami zakłócają komunikację
Graficznie – dobra, ale standardowa
Treść – tekst własny ale standardowy
3 –
Prezentacja nie działa poprawnie
Pod względem językowym – poważne błędy zakłócające czasami komunikacje
Graficznie – przeciętna, widać braki i niedopracowania
 Treść  – tekst jest w dużej mierze kompilacją materiałów źródłowych, ale pojawia się także tekst własny
2 –
Prezentacja jest nieukończona lub posiada poważne braki techniczne;
Pod względem językowym – poważne błędy zakłócające komunikację;
Graficznie – niedopracowana;
Treść – całkowicie skorzystano z materiałów źródłowych;