Proces

1 Ustalicie skład zespołów roboczych. Każdy zespół będzie składał się z trzech osób i będzie odpowiedzialny za opracowanie jednego dnia (czyli jednego rozdziału) do naszego przewodnika.

2 Każdy zespół ma za zadanie przygotować prezentację wraz z podkładem dźwiękowym w której znajdzie się:
·         materiał na temat  jednej atrakcji turystycznej zwiedzanej danego dnia (narzuconej przez zleceniodawcę- patrz poniżej). Drugą możecie wybrać sami.
·         Rada dla zwiedzających, co i gdzie można zjeść  (w pobliżu wybranych atrakcji)
·         Rada, gdzie spędzić wieczór – czyli doradzić jakąś formę rozrywki (najlepiej w pobliżu miejsca gdzie odbywa się zwiedzanie).

Zespół 1 jest odpowiedzialny za dzień 1– czyli Tower of LondonZespół 2  jest odpowiedzialny za dzień 2 – czyli Westminster Abbey


Zespół 3 jest odpowiedzialny za dzień 3 – czyli Buckingham Palace
Zespół 4 jest odpowiedzialny za dzień 4 – czyli Tower BridgeZespół 5 jest odpowiedzialny za dzień 5 – czyli  National GalleryZespół 6 jest odpowiedzialny za dzień 6 – czyli St. Paul`s Cathedral
3 Ustalcie podział pracy: kto opracowuje szatę graficzną, kto zajmuje się tekstami, kto przygotowaniem prezentacji. Możecie także ustalić inny podział pracy. Pamiętajcie, że dobrze jest się wspierać w zespole!
4 Zbierzcie materiały potrzebne do prezentacji: zdjęcia, mapy,itp., przygotujcie tekst  do nagrania
5 Omówcie w zespole kształt waszej prezentacji.
6 Przygotujcie prezentację wraz ze ścieżką audio.

Szukajcie informacji na podanych stronach  oraz w dostępnych publikacjach, bibliotece itp.:
Zespół 1- Tower of London
Zespół 2   Westminster Abbey
Zespół 3  Buckingham Palace
http://www.royalcollection.org.uk/default.asp?action=article&ID=30
Zespół 4  Tower Bridge
Zespół 5  National Gallery
dla tej grupy dysponuję przewodnikiem po National Gallery

Zespół 6  St. Paul`s Cathedral


WSZYSTKIE GRUPY
http://www.londontown.com/entertainment/